Vetterslev Høm Forsamlingshus "Enigheden"

[Startside] [Op] [Nyheder] [Facilliteter]

 

 

Efter festen skal du:

Sortere affald, brændbart i affaldsrum
Dåser fjernes af LEJER, må ikke smides affaldscontainer
Flasker smides i flaskecontainer på P-pladsen bag huset
Feje alle gulve, spildte væsker tørres op med en hårdt opvredet klud uden sæbe.
Borde/stole sættes som ved ankomst (se tegning bag køkkendør)
Borde og stole skal af hensyn til gulv løftes, de må ikke skubbes
Glas og porcelæn tælles op og sættes på plads på hylderne
Stille ødelagt porcelæn i køkken så der kan afregnes
Sørge for at alt, undtagen fryser er slukket
Alle døre og vinduer er lukket og låst

Ved manglende oprydning samt større pletter på gulve faktureres ekstra rengøring

 

 

 

Senest opdateret: 15. Marts 2017